Ölçme ve Değerlendirme

AÇI Kolejinde Ölçme ve Değerlendirme hizmetleri öğretme ve öğrenme sürecinin sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğini saptama amacına hizmet eder. Ölçme değerlendirme birimimizde işlemler bilimsel ve objektif olarak yapılır. Sadece bilgi düzeyi davranışların değil; kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri beceri ve davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

İlkokul düzeyinde Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, çocukları sınav kaygısına sürüklemeden, küçük yaşlardan itibaren “öğrenmeyi öğrenme” becerilerini geliştirerek çalışmalar yapar. Ortaokul ve lise düzeyinde ise bununla birlikte sınav sürecine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilir.