Lise

LİSEMİZ
Açı Kolejinde; etkin-yetkin-seçkin ve akredite bir kurumda, 21. Yüzyıl becerilerine sahip, akademik başarısı yüksek,  birden çok yabancı dilde kendini ifade edebilen, merak eden, sorgulayan, girişimci, özgüvenli dünya vatandaşı mutlu bireyler yetiştiriyoruz.Bunu yaparken:

*Sunduğumuz güvenli ve yüksek standartlı eğitim ortamında öğrencilerimizin bilgi, beceri ve tutum gelişiminin eş zamanlı olmasına önem veriyoruz.
*Eğitim Programları ve kazanımlar temelinde, sanatsal ve sportif becerilerinin gelişimini sağlıyoruz.
*Tüm eğitim-öğretim sürecinde teknolojiyi doğru ve aktif kullanabilmeyi öğretiyoruz. Yeni nesil öğrenme ve ölçme- değerlendirme yaklaşımları ile öğrencinin kalıcı ve işlevsel bilgiye ulaşan, bilgiyi kullanan, aktif-etken bir öğrenen olmasını sağlıyoruz.

AÇI’da iki yabancı dil eğitimi verilmektedir. Birinci yabancı dil olarak Cambridge University Press işbirliği ile İngilizce, ikinci yabancı dil olarak da Almanca, Fransızca , İspanyolca ve Arapça dillerine ait talep doğrultusunda açılacak programlardan birini tercih eder.  Okulumuzda gramer eğitiminden çok okuduğunu anlama, dinleme, konuşma ve yazmaya ağırlık veren bir yabancı dil eğitimi uygulanır. Dilin kurallarını değil kendisini öğreten, öğretmekle de kalmayıp konuşturan bir eğitim anlayışı sergilenir.

AÇI Kolejinde öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren üniversiteye adım adım hazırlanır.  9. sınıfta bu hazırlık daha çok rehberlik etkinlikleri ve meslek / kariyer seçimine yönelik faaliyetleri içerir. AÇI Kolejinde 10.sınıftan itibaren (10. , 11. ve 12. Sınıflara) YKS Hazırlık Programları uygulanır.
11. ve 12. sınıflarda ise dönem içi sınava hazırlık çalışmalarının yanı sıra okullar açılmadan yaz kampı, sömestr tatilinde ise kış kampı çalışmalarımızla daha yoğun bir hazırlık süreci uygulanır.  Okul içi ve okullarımız arası düzenlediğimiz geniş katılımlı ve Türkiye geneli sınavlarımızla etkili ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilir. Ayrıca hızlı okuma teknikleri, test çözme yöntemleri ve zaman yönetimi eğitimleriyle öğrencilerin sınav başarısının yükseltilerek sınav motivasyonu sağlanır. AÇI’da dershane mantığıyla sınava hazırlık programı uygulanır, etüt merkezi mantığıyla eksiklikler nokta atışı giderilir, özel ders mantığıyla bu süreç birebir takip edilir.

AÇI’da her öğrencinin bir enstrüman çalmasını hedefleyen müzik eğitimi verilir. Çünkü çocuklarımızın duyuşsal gelişimi en az bilişsel gelişimi kadar önemlidir.

AÇI’da tüm öğrencilerimizin bedensel gelişimi ve vücut esnekliğini için spora önem verilir.  Öğrencilerimiz, basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, yakan top, yüzme branşlarında faaliyetlerde bulunup, düzenleyeceğimiz okul içi turnuvalara ve okullararası müsabakalara katılabilmektedir.  Ayrıca dönemsel olarak at çiftliğine öğrencilerimiz götürülerek hipoterapi yapılmakta ve at biniciliği öğretilmektedir.